பட்டினத்தார் கவி – ஞானிகள் தான் கடந்த கடவுள் இன்பத்தை நூல்களில் எழுதினால…

#திருமந்திரம் & #பட்டினத்தார் கவி

– ஞானிகள் தான் கடந்த #கடவுள் இன்பத்தை நூல்களில் எழுதினாலும்

– #குரு கூட்டிடாமல் பயனில்லை 6.4.2003

https://youtu.be/mKzBKcAfk50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171984
Visit Today : 226
Total Visit : 171984

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories