மனிதனாக வாழ அகத்தீசனை வேண்டனும்
– ஒரு பொருட்டாக மதிக்க தகாதவனை மதித்து பேசும் அறிவு
– தாய்மை குணம் கடவுள் தன்மை
13.5.2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167080
Visit Today : 13
Total Visit : 167080

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories