கடவுள் வாழும் சொர்கவாசல் | நெற்றிப்பொட்டு | புருவமத்தி ரகசியத்தை அறிய செய்யவேண்டிய முறை

கடவுள் வாழும் சொர்கவாசல்  | நெற்றிப்பொட்டு | புருவமத்தி ரகசியத்தை அறிய செய்யவேண்டிய முறை

உலகத்துல 340 கோடிக்கும் மேல் பெண்கள் இருந்தாலும்
கடவுள் வாழும் சொர்கவாசல் (வெற்றிடமான) நெற்றி பொட்டை நினைவு கூறும் வாய்ப்பு இந்து பெண்களுக்கே
அதிலும் அதை திறக்கும் வாய்ப்பு தமிழ் நாட்டில் பிறந்த பெண்களுக்கே (இயற்கை அமைப்பு அப்படி இருக்கு)
புருவமத்தி ரகசியத்தை அறிய செய்யவேண்டிய முறை

மகான் சட்டைமுனிநாதர் அருளிய
பக்தி செலுத்த அறிவுரை

போடுவது திலதமடா மூலர் மைந்தர்
போகர் கருவூராரைத் தியானம் பண்ணு
நாடுநகர தனிலுள்ள ஜீவசெந்து
நாதாக்கள் சித்தருக்கும் தோணாதையா
ஏடுதனில் எழுதினதோர் பாடல் என்று
எண்ணாதே ஒருநாளும் தப்போ இல்லை
தேடினபேர் பொருள்கோடி தனமீந்தாலும்
செப்பாதே இக்கருவை (ரகசியத்தை) உலகத்தோர்க்கே.

ஞானவிளக்கம் 51-ல் 21-ஆம் பாடல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171781
Visit Today : 23
Total Visit : 171781

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories