எனக்கு தெரியலப்பா என் அறிவுக்கு எட்டலை நீ பார்த்து செய் அப்படிநீன்னு அவர…

எல்லையில்லா துணை ஞானிகள் – எனக்கு தெரியலப்பா என் அறிவுக்கு எட்டவில்லை நீ பார்த்து செய் அப்படிநீன்னு அவர் திருவடிக்கு விட்டுவிட்டால் அவர் செய்துகொடுப்பார் 23.9.2007 https://youtu.be/uOvO8jXvvsk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153574
Visit Today : 182
Total Visit : 153574

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories