உண்மை இருக்கும் இடத்தில் அறிய நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் – யாரிடம் உண்மை இ…

#உண்மை இருக்கும் இடத்தில் அறிய நல்ல காரியங்கள் நடக்கும்

– யாரிடம் உண்மை இருக்காது காரணம் என்ன 31.1.2002

– ஆனால் குறுகிய நோக்கம் அல்லது சின்ன புத்தி இல்லாத #சங்கம்

ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம்

https://youtu.be/olD79XD3jPQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171780
Visit Today : 22
Total Visit : 171780

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories