உண்மை ஆன்மீகம் என்பது ஏதோ கதை உடுற விஷயம் இல்லை
அது சாதாரண மனித அறிவுக்கு எட்டாத அறிவியல் நுட்பம்
அது சாதாரண மனிதன் செய்ய முடியாத போர் (தவம்). எமன் / காமம் எனும் இயற்கையுடன் (சூரன், நரகாசூரன், கம்சன், இராவணன்) நடக்கும் போரில் வென்றவன் ஞானி/சித்தன் எனும் கடவுள்.
காமதேகத்தை ஞானதேகமாக ஒளிதேகமாக மாற்றும் அறிவியல் விளக்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0168168
Visit Today : 4
Total Visit : 168168

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories