30 வருடம் ஞானிகள் பூஜை ஞானம் வேண்டி – சத்தை அறிந்து அசத்தை நீக்க – நாம ஜ…

30 வருடம் ஞானிகள் பூஜை ஞானம் வேண்டி – சத்தை அறிந்து அசத்தை நீக்கிகொள்ளும் வல்லமை அவர்கள்தான் அருள் செய்யவேண்டும் – நாம ஜெபம் செய்யாதவர் அறிவு 27.3.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0154270
Visit Today : 57
Total Visit : 154270

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories