வியசாயிகள் தனித்தன்மை நிகரில்லாதது – துன்பம் உள்ளதுதான் பெருமை உண்டு – அ…

வியசாயிகள் தனித்தன்மை ஆற்றல் நிகரில்லாதது – துன்பம் உள்ளதுதான் இருந்தாலும் பெருமை உண்டு – ஞானிகள் கல்வி அறிவு கடல் – தியானம் செய்தால் அறிவு பெறலாம் 23.1.2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171991
Visit Today : 233
Total Visit : 171991

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories