மூலாதாரத்தில் இருக்கும் கனலை கூர்பார்வை செலுத்தினால் புருவமத்திக்கு கொண்…

திருமந்திரம் – மூலாதாரத்தில் இருக்கும் கனலை கூர்பார்வை செலுத்தினால்தான் புருவமத்திக்கு கொண்டுவர (கணபதி ஹோமம்)

முடியும் – ஊழ்வினை சேர்ந்தாலும் பிரியாதிருக்க 5.4.2001 https://youtu.be/W0Jn-7b7OXU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171992
Visit Today : 234
Total Visit : 171992

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories