மூடத்தனம் கொடிய பாசத்தில் விழுந்துவிடும் தோஷமாக – பாசம் செலுத்தக்கூடாது என்று அர்த்தமில்லை

மூடத்தனம் கொடிய பாசத்தில் விழுந்துவிடும் தோஷமாக – பாசம் செலுத்தக்கூடாது என்று அர்த்தமில்லை – புண்ணியவான்களுக்கு எதிலும் நிதானம் இருக்கும் – பந்தா கூடாது 17.5.2001 https://youtu.be/k-kRYTqRkYY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153585
Visit Today : 193
Total Visit : 153585

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories