முடியாதவர்களுக்கு முடிந்தவர் செய்யும் உதவி – சிவ தொண்டு தொண்டு – தியாகிக…

முடியாதவர்களுக்கு முடிந்தவர் செய்யும் உதவி – சிவதொண்டு (அ) கடவுள் தொண்டு – மாமனார் மாமியாருக்கு பகிர்ந்து உண்ணுதல் – தியாகிகள் துன்பம் நாட்டு நன்மை கடவுள் சேவை 23.1.2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167087
Visit Today : 20
Total Visit : 167087

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories