மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு பத்தாம் வாசலாகிய சுழுமுனியாயை அறிந்து வாசியை செ…

மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு வாய்ப்பு மனித தேகதிற்குதான் – பத்தாம் வாசலாகிய சுழுமுனியாயை அறிந்து வாசியை செலுத்த கூடிய வாய்ப்பு ஞானிகள் தருவார்கள் 27.02.05 https://youtu.be/0q6HBcW4lps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0154266
Visit Today : 53
Total Visit : 154266

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories