மக்களிடம் நீதியில்லை – பருவமழை தவறாதான் செய்யும் – இந்த ஆட்சி ஒழியும் மட…

மக்களிடம் நீதியில்லை – பருவமழை தவறாதான் செய்யும் – இந்த ஆட்சி ஒழியும் மட்டும் பிரச்சனைதான் – புண்ணியம் செய்த மக்கள் காபாற்றபடுவார்கள் 10.9.2016 https://youtu.be/IsugfQD_k5c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171781
Visit Today : 23
Total Visit : 171781

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories