பொறாமை பேராசை கடும் சொல் சினம் – தலைவன் திருவடி தொடர்பு இல்லாமல் குணக்கே…

பொறாமை பேராசை கடும் சொல் சினம் – தலைவன் திருவடி தொடர்பு இல்லாமல் குணக்கேடு நீங்காது – அல்லது சிறப்பறிவு உள்ளவன் புண்ணியம் செய்வான் – உயிருக்கு ஆதாயம் தேடிக்கொள்ளுதல் 25.1.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153700
Visit Today : 81
Total Visit : 153700

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories