புண்ணியம்தான் ஒருவருக்கு கவுரவம் பெருமை நிலை உயர்த்தும் தருகிற இடம் அகத்…

புண்ணியம்தான் ஒருவருக்கு கவுரவம் பெருமை நிலை உயர்த்தும் அதை தருகிற இடம் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் – அகத்தியர் அன்னதான கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது 3.4.2005 https://youtu.be/v_3GrB7toHc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171992
Visit Today : 234
Total Visit : 171992

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories