பிறரின் வாழ்வை பாழ்படுதுவதே பொய் – பெறமுடியாத அருள்ஜோதி கைக்குவர – இறந்த…

பொய் என்பது – பிறரின் வாழ்வை பாழ்படுதுவதே பொய் – எய்யாத – பெறமுடியாத அருள்ஜோதி கைக்குவர – இறந்தவனை எழுப்புதல் – செத்தவனை எழுப்பினால் மீன் குழம்பு கேட்பான் 5.4.2001 https://youtu.be/YL5M4mxvQic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167080
Visit Today : 13
Total Visit : 167080

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories