பாவி முறையில்லாமல் சம்பாதிக்கிறான் என்று & பேச்சிலும் பொருளிலும் உணவிலும…

பாவி இப்படி முறையில்லாமல் சம்பாதிக்கிறான் என்று சொல்லக்கூடாது – அகத்தீசா பேச்சிலும் பொருளிலும் உணவிலும் காமத்திலும் நீதியை உணர்த்தவேண்டும் 13.3.2003 https://youtu.be/8Xtsb1fGQGI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0154266
Visit Today : 53
Total Visit : 154266

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories