நோயில்லாமல் வாழனுமா உயிர்களுக்கு துன்பம் செய்யாதே – அனுபவிச்சே ஆகனும் ரூ…

திருக்குறள் 320 நோயில்லாமல் வாழனுமா பிற உயிர்களுக்கு துன்பம் செய்யாதே – அனுபவிச்சே ஆகவேண்டும் ரூபம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் 11.2.2006 https://youtu.be/20eMcy2_1nA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153596
Visit Today : 204
Total Visit : 153596

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories