நூற்றுக்கு 80% மக்களுக்கு அன்னதானம் செய்யற மனசே வராது செய்யறேன் செஞ்சிக்…

நூற்றுக்கு 80% மக்களுக்கு #அன்னதானம் செய்யற மனசே வராது – செய்யறேன் செஞ்சிக்கிட்டுதான் இருக்கிறேன் என்பான் – மாதம் இருவருக்கு செய்ய ஆசி 27.2.03 https://youtu.be/d0bg3aBj7JA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167098
Visit Today : 31
Total Visit : 167098

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories