நாம வணங்கக்கூடிய ஞானிகள் அத்தனை பெரும் மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெற்றவர்கள்

நாம வணங்கக்கூடிய ஞானிகள் அத்தனை பெரும் மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெற்றவர்கள் – வஞ்சகம் நயவஞ்சகம் அழிந்து எல்லா உயிரும் இன்புற்று வாழன்னும்னு நினைவு 3.4.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153594
Visit Today : 202
Total Visit : 153594

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories