நமசிவாய – சி – திருமந்திரம் 95 சூரியனே ஒரு பகுதி – சூரியனை போன்று லட்சகண…

நமசிவாய – சி – திருமந்திரம் 95 சூரியனே ஒரு பகுதி – சூரியனை போன்று லட்சகணக்கான ஒளியின் சிதறல் சூரியன் – வினாடிக்கு பலலட்சம் கோடி மையில் 1.3.2001 https://youtu.be/MOCP_3Z6K2I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171988
Visit Today : 230
Total Visit : 171988

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories