தீர்க்க முடியாது என்ற மருத்துவன் சொன்ன நோயை தீர்ப்பான் பரபிரம்மம் வள்ளுவ…

தீர்க்க முடியாது என்ற மருத்துவன் சொன்ன நோயை தீர்ப்பான் பரபிரம்மம் வள்ளுவ பெருமாள் – கருணை கடல் திருக்குறளை படிக்க புரிய வள்ளுவரை உருகி வேண்டிகொள்ளனும் 23.1.2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167092
Visit Today : 25
Total Visit : 167092

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories