திருவடி பூஜைதான் உண்மை ஆன்மீகம்

திருவடி ஞானம் சிவமாக்கு விக்கும்
திருவடி ஞானம் சிவலோகம் சேர்க்கும்
திருவடி ஞானம் சிறைமலம் மீட்கும்
திருவடி ஞானமே திண்சித்தி முத்தியே
திருமந்திரம் – 1598.
ஞானியர்களின் திருவடி பூஜைதான் உண்மை ஆன்மிகம் என்று உலகறியச் செய்யும் வள்ளல், பரமானந்த சதாசிவ சற்குரு தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக சுவாமிகள் தொகுத்து வழங்கிய சித்தர்கள் போற்றித்தொகுப்பு
ஓம் அகத்தியர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் அகப்பைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் அசுவினித்தேவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் அத்திரிமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் அநுமான் திருவடிகள் போற்றி ஓம் அம்பிகானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் அருணகிரிநாதர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார் திருவடிகள் போற்றி ஓம் அல்லமாபிரபு திருவடிகள் போற்றி ஓம் அழுகண்ணிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி 10 ஓம் இடைக்காடர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் இராமலிங்க சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி ஓம் இராமதேவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் இராமானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் உமாபதி சிவாச்சாரியார் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஒளவையார் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கஞ்சமலைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கடைப்பிள்ளைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கடுவெளிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கண்ணானந்தர் திருவடிகள் போற்றி 20 ஓம் கண்ணிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கனநாதர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கணபதிதாசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கதம்பமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் கபிலர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கமலமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கருவூர்தேவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கல்லுளிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கலைக்கோட்டு முனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கவுபாலச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி 30 ஓம் கனராமர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் காகபுஜண்டர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் காசிபர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் காலாங்கிநாதர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் குகை நமச்சிவாயர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் குதம்பைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் குமரகுருபரர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் குருதட்சணாமூர்த்தி திருவடிகள் போற்றி ஓம் குருராஜர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் குறும்பைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி 40 ஓம் கூர்மானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கொங்கணேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கோரக்கர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கௌசிகர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் கௌதமர் திருவடிகள் போற்றிஓம் சங்கமுனிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சங்கர மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் சங்கிலிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சச்சிதானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சட்டநாதர் திருவடிகள் போற்றி 50 ஓம் சண்டிகேசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சத்யானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சிவயோகமாமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சிவவாக்கியர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சிவானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சுகபிரம்மர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சுந்தரானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சுந்தரமூர்த்தி திருவடிகள் போற்றி ஓம் சூதமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சூரியானந்தர் திருவடிகள் போற்றி 60 ஓம் சூலமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சேதுமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் சொரூபானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஜம்புமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஜமதக்னி திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஜனகர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஜனந்தனர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஜனாதனர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஜனக்குமாரர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஜெகநாதர் திருவடிகள் போற்றி 70 ஓம் ஜெயமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் ஞானச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் டமாரானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் தன்வந்திரி திருவடிகள் போற்றி ஓம் தாயுமான சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி ஓம் தானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் திருகோணச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் திருஞானசம்பந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் திருநாவுக்கரசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் திருமாளிகைதேவர் திருவடிகள் போற்றி 80 ஓம் திருமூலதேவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் திருவள்ளுவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் தூர்வாசமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் தேரையர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் நந்தனார் திருவடிகள் போற்றி ஓம் நந்தீஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் நாதாந்தசித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் நாரதர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் நொண்டிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றிஓம் பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி 90 ஓம் பத்ரகிரியார் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பதஞ்சலியார் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பரத்துவாசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பரமானந்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பராசரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் பாம்பாட்டிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பிங்களமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பிடிநாகீசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பிருகுமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் பிரும்மமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி 100 ஓம் பீர்முகமது திருவடிகள் போற்றி ஓம் புண்ணாக்கீசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் புலத்தீசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் புலிப்பாணிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் பூனைக்கண்ணார் திருவடிகள் போற்றி ஓம் போகமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் மச்சமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் மஸ்தான் திருவடிகள் போற்றி ஓம் மயூரேசர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் மாணிக்கவாசகர் திருவடிகள் போற்றி 110 ஓம் மார்க்கண்டேயர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் மாலாங்கன் திருவடிகள் போற்றி ஓம் மிருகண்டரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் முத்தானந்தர் திருவடிகள் போற்றிஓம் மெய்கண்டதேவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் மௌனசித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் யாகோபு திருவடிகள் போற்றி ஓம் யூகிமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் யோகச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் யோகானந்தர் திருவடிகள் போற்றி 120 ஓம் ரோமரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் வசிஷ்டமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் வரதரிஷி திருவடிகள் போற்றி ஓம் வரரிஷி திருவடிகள் போற்றிஓம் வராகிமிகி திருவடிகள் போற்றி ஓம் வால்மீகி திருவடிகள் போற்றி ஓம் விசுவாமித்திரர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் வியாக்ரமர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் வியாசமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் விளையாட்டுச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி ஓம் வேதாந்தச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி 131
ஓம் எண்ணிலா கோடி சித்தரிஷி கணங்கள் திருவடிகள் போற்றிபோற்றி
நிறைவுப்பாடல்

வாழ்கவே வாழ்கஎன்நந்தி திருவடி வாழ்கவே வாழ்க மலமறுத் தான்பதம் வாழ்கவே வாழ்கமெய்ஞ் ஞானத் தவன்தாள் வாழ்கவே வாழ்க மலமிலான் பாதமே.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167086
Visit Today : 19
Total Visit : 167086

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories