திருமந்திரம் 571 பத்தாம் வாசலாகிய புருவமத்தியில் ரேசித்து பூரித்து கும்ப…

திருமந்திரம் 571 பத்தாம் வாசலாகிய புருவமத்தியில் இடகலையும் பிங்கலையும் சேர்த்து ஞானிகள் தயவுகொண்டு ரேசித்து பூரித்து கும்பித்து ஸ்தம்பித்து விட்டால் – கணக்கறிந்தால் எமனை வெல்லலாம் 3.4.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153599
Visit Today : 207
Total Visit : 153599

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories