திருக்குறள் 305 சரி காமம் தான் தாய்தந்தையால் வந்தது உயிர்களுக்கெல்லாம் ப…

திருக்குறள் 305 சரி காமம் தான் தாய்தந்தையால் வந்தது உயிர்களுக்கெல்லாம் பொதுவான நோய் – கோப நோயை வெல்ல சாந்தசொரூபியான இராமலிங்கசாமியையும் ஞானிகளையும் வணங்கனும் 27.02.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167080
Visit Today : 13
Total Visit : 167080

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories