#திருக்குறள் 235 – Mahan Arumuga Arangar explanation of this holy thirukkural

#திருக்குறள் 235

#வித்தகர் யார்?
– காமத்தை வெல்ல #துறவு மேற்கொள்பவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறோம் –

-இல்லறத்தானுக்கு சொல்ல மாட்டோம் அவன் #வினை பயன் அது
https://youtu.be/f-CBdyR2le4


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153500
Visit Today : 108
Total Visit : 153500

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories