திராவிட நாடு – 9 கோடி ஞானிகள் உருவாகியிருக்கிறார்கள் – தமிழ்நாடு புண்ணிய…

திராவிட நாடு – தமிழகம் ஆந்திரம் கேரளம் கர்நாடகம் மட்டும் 9 கோடி ஞானிகள் உருவாகியிருக்கிறார்கள் – தமிழ்நாட்டில் மிகமிக அதிகம் – புண்ணிய பூமியில் பிறந்திருக்கிறோம் 2.4.2001 https://youtu.be/3VNQGnOAedI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167084
Visit Today : 17
Total Visit : 167084

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories