ஞானம் என்பது மரணத்தை மூச்சுகாற்று இயக்கத்தை காமத்தின் கோபத்தின் கொடுமையை…

ஞானம் என்பது மரணத்தை பற்றி மூச்சுகாற்று இயக்கத்தை காமத்தின் கோபத்தின் கொடுமையை குணக்கேடுகளை அறிவது – இகத்தில் புகழும் பரத்தில் ஞானமும் பெறுவது சிறப்பறிவு 3.4.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167096
Visit Today : 29
Total Visit : 167096

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories