ஞானக்குறி 5 சுத்த சிவமார்க்கம் புருவமத்தி – கூர்பார்வை செலுத்த உடம்பின் …

திருமந்திரம் #ஞானக்குறி 5 – சொல்லமுடியாத மேல்நிலை சுத்த சிவமார்க்கம் – புருவமத்தி – கூர்பார்வை செலுத்த உடம்பின் கசடுகள் காமதேகம் நீங்கும் – பக்திபோல ஞானபாடல் 5.4.2001 https://youtu.be/TUcepZn4uPk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153502
Visit Today : 110
Total Visit : 153502

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories