சிவபெருமான் பிள்ளையை கொஞ்சிகிட்டு இருக்கமாட்டான் – மூசுகாற்றுக்கு காளை க…

சிவபெருமான் பிள்ளை குட்டியை கொஞ்சிகிட்டு இருக்க மாட்டான் – மூசுகாற்றுக்கு காளை குதிரை பறவை பாம்பு கருஞ்சாரை வெண்சாரை என்று பொருள் 31.5.2001 https://youtu.be/yhL_RY1DUME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0154266
Visit Today : 53
Total Visit : 154266

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories