சிவதத்துவம் – மனித்தனுக்கு சுக்கிலம் கீழ்நோக்கும் விஷம் பக்திசெலுத்தி கன…

சிவதத்துவம் – எல்லா மனித்தனுக்கும் – சுக்கிலம் கீழ்நோக்கும் விஷம் பக்தி செலுத்தி கனல் ஏற்ற மேல் நோக்கி அமிழ்தம் – புண்ணியவான்களுக்கு கடவுளாகும் வாய்ப்பு 12.4.2001 https://youtu.be/mx9jokycRTo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171780
Visit Today : 22
Total Visit : 171780

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories