சமாதிநிலை என்பது செத்துவிடுவதல்ல தன்னிலை உணர்ந்து மனம் அடங்கி நிற்பது நி…

மரணமில்லா பெருவாழ்வு சமாதிநிலை என்பது செத்துவிடுவதல்ல தன்னிலை உணர்ந்து மனம் அடங்கி நிற்பது நின்மலம் ஆவது பேரானந்தத்தில் இருபது – திருவருட்பா கவி மேற்கோள் 27.02.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153699
Visit Today : 80
Total Visit : 153699

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories