கோபத்தை பொறுத்துக்கொள்வது பன்பு காத்துக்கொள்வது சூழ்நிலை | திருக்குறள் அ…

கோவத்தை பொறுத்துக்கொள்வது பன்பு காத்துக்கொள்வது சூழ்நிலை – மறப்பது இன்னும் பண்பு ஓங்கும் – மனிதன் மாற்றிக்கொள்வது பக்குவம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0154270
Visit Today : 57
Total Visit : 154270

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories