கேள்வி 22 ஞானிகள் பாடல்களை சாதாரண மக்கள் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை என்றா…

கேள்வி 22 ஞானிகள் பாடல்களை சாதாரண மக்கள் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் கேட்கலாமா? https://youtu.be/v4NdN0VYs6w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153599
Visit Today : 207
Total Visit : 153599

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories