கூலிதருதல் – கருமம் பிடித்தவன் விலை கேட்டு பாவிஆவான் – பேரம் பேசுதல் – ந…

திருக்குறள் அதிகாரம் 66 வினைத்தூய்மை – உழைப்பாளி கூலிதருதல் – கருமம் பிடித்தவன் விலை கேட்டு பாவி ஆவான் – பேரம் பேசுதல் – பிறரும் நாமும் பாதிக்காத செயல்பாடுகள் 20.2.2003 https://youtu.be/cblnJUtbMEE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153490
Visit Today : 98
Total Visit : 153490

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories