குறள் 96 நாட்டம் உடையதாக இருக்க வாட்டமில்லா திருவடியே துணை ஏன் பாவம் தேய…

#திருக்குறள் 96 நாட்டம் உடையதாக இருக்க வேண்டும் 
அப்போதுதான் இனிய சொல் வரும் எல்லோரும் இன்புற்று வாழ எண்ணுவது #ஆக்கம் தரும் 

வாட்டமில்லா திருவடியே துணை ஏன் பாவம் தேய்ந்து புண்ணியம் பெற வேண்டும் https://youtu.be/rdtIa6BkY8o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153690
Visit Today : 71
Total Visit : 153690

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories