குறள் 96 நாங்கள் அறிந்தது உண்மைதான் செயலில் புரிந்துகொள்ளலாம் – நாட்டில்…

திருக்குறள் 96

நாங்கள்  அறிந்தது #உண்மைதான்

செயலில் புரிந்து கொள்ளலாம் விரிந்து ஓங்கி பரவுகிறது – நாட்டில் #அறம் தருமம் ஓங்கினாள்

https://youtu.be/7Fmy8JQLNxE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167080
Visit Today : 13
Total Visit : 167080

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories