குறள் 1002 – பணம் மரணமில்லா வாழ்வுக்கு மருந்து – இறுகப்பற்றிகொண்டால் பிற…

திருக்குறள் 1002 – பணம் – பொருளை செலவு செய்தல் மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு மருந்து – இருகப்பற்றிகொண்டால் பிறவி வரும் – இந்த அறிவுபெற எந்த தியானம் 13.3.2003 https://youtu.be/o_sbRn6WiUk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153575
Visit Today : 183
Total Visit : 153575

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories