கடினமான மதிநுட்ப ஞானநூல் படிப்பது பகுத்தறிவாளிகள் திருவடி பூஜை செய்வது ப…

கடினமான மதிநுட்பமுள்ள ஞானிகள் நூல்களை படிப்த்து பகுத்தறிவாளிகள் திருவடியை பூஜை செய்தால் பயனற்றதை மூடத்தனத்தை உணரமுடியும் 25.1.2001 https://youtu.be/DOWeV_piTeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153500
Visit Today : 108
Total Visit : 153500

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories