ஒரு மொழியே பலமொழி – அமிழ்த்தபானம் சாப்பிட்டால் சரஸ்வதி வருவாள் – கீழ் மே…

ஒரு மொழியே பலமொழி – பக்தி விசுவாசத்தால் புண்ணியத்தால் உருகி தியானிப்பதால் அமிழ்த்தபானம் சாப்பிட்டால் சரஸ்வதி வருவாள் – கீழ் மேல் சட்சம் – வீணை தத்துவம் 12.4.2001 https://youtu.be/U-oZe0bDyGo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167090
Visit Today : 23
Total Visit : 167090

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories