உயிர்கள்பால் கருனை நீடுவாழனும்னு நினைப்பது vs புண்ணியவான் என்று நினைத்தா…

உயிர்கள் பால் கருனைகாட்டுவதால் எல்லாஉயிரும் நீடுவாழனும்னு நினைத்தால் – புண்ணியவான் புண்ணியவான் என்று நினைத்தால் ஆன்மா ஆக்கம் உரம் பெரும் பெரும் – கதிர்கோடி 5.4.2001 https://youtu.be/Sh6CRwfO8gw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153594
Visit Today : 202
Total Visit : 153594

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories