உடம்பை அணுஅணுவாக பிரித்து பார்த்தவர் – புண்ணியத்தால் பெரும்பாக்கியம் – த…

உடம்பை அணுஅணுவாக பிரித்து பார்த்தவர் ஆசான் இராமலிங்கசுவாமிகள் – புண்ணியத்தால் கிடைத்த பெரும்பாக்கியம் – தவசியின் திருவடியை பூசித்தால் எளிமையாக தவம் செய்யலாம் 2.4.2001 https://youtu.be/2rQLHeF1Bp4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167080
Visit Today : 13
Total Visit : 167080

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories