உடம்பில் – வாத பித்த சிலேத்துமம் – காலை 16 கலை – 12 மணிக்கு பித்தம் 12 -…

நம் உடம்பில் – வாத பித்த சிலேத்துமம் – காலை காற்றின் கூறு 16 கலை – 12 மணிக்கு பித்தம் 12 கலை – எண்ணெய் ஸ்நானம் – நோய் சிலேத்துமம் 8 கலை 1.3.2001 https://youtu.be/bKNyJjHR3Yc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0153502
Visit Today : 110
Total Visit : 153502

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories