இரண்டு வருடத்தில் முருகன் ஆட்சி செய்ய போகிறார் – பேச்சே இருக்காது செயல்த…

அநேகமாக இரண்டு வருடத்தில் முருகன் வந்து ஆட்சி செய்ய போகிறார் – அப்போ பேச்சே இருக்காது செயல்தான் – உபதேசம் – வாழுகின்ற தேசத்திற்கு அடுத்தது இகம் பரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167090
Visit Today : 23
Total Visit : 167090

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories