ஆன்மாவுக்கு ஆக்கம் தேடும் இருவகை இன்மை மறுமை இன்பம்

உயிருக்கு ஆதாயம் தேடும் அறிவு பெற்றவன் உடம்பை பற்றி அறிவான் – ஆன்மாவுக்கு ஆக்கம் தேடும் இருவகை இன்மை மறுமை இன்பம் & இரண்டும் அற்ற மும்மை – ஆன்ம விடுதலை சிந்தையே பேரறிவு 25.1.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0154266
Visit Today : 53
Total Visit : 154266

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories