ஆசான் சொல்லிதரவில்லை என்றால் குடுத்து வைத்த புண்ணியவான் கதை – பெரிய தரும…

அறத்தின் முடிவு பிறப்பற்று இருப்பது – தக்க ஆசான் சொல்லிதராவில்லை என்றால் குடுத்து வைத்த புண்ணியவான் கதையாகிவிடும் – பெரிய தருமங்கள் செய்பவர்கள் கவனத்திற்கு 25.1.2008 https://youtu.be/O_lzZEhlfX0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171780
Visit Today : 22
Total Visit : 171780

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories