அறிவுரை எடுபடாது வேண்டுகொளில்தான் பண்புகள் வரும் – பூசித்தால்தான் இந்த உ…

அறிவுரை எடுபடாது வேண்டுகொளில்தான் பண்புகள் வரும் – ஞானிகளை பூசித்தால்தான் இந்த உடம்பு நமக்கு ஆலயமாக மாறும் – ஔவையார் 23.9.2007 https://youtu.be/BH7whFYDmO4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171984
Visit Today : 226
Total Visit : 171984

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories