அன்பர்கள் பதஞ்சலி முனிவரை வேண்டியதால் ஆசான் எங்களோடு இருந்து நல்வழி காட்டவேண்டும் என்று காலை மாலை வேண்டியதால் – தொண்டுசெய்ய சமாதி ஆவது நீட்டிக்கபட்டுள்ளது

அன்பர்கள் பதஞ்சலி முனிவரை வேண்டியதால் ஆசான் எங்களோடு இருந்து நல்வழி காட்டவேண்டும் என்று காலை மாலை வேண்டியதால் – தொண்டுசெய்ய சமாதி ஆவது நீட்டிக்கபட்டுள்ளது 27.3.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171984
Visit Today : 226
Total Visit : 171984

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories