மகா குரு அரங்கன் – ஆசான் மீது பாவிகள் சந்தேகபடுவான் – திருந்தினால் நிச்ச…

மகா குரு அரங்கன் – அனைத்தும் அரங்கனே – ஆசான் மீது பாவிகள் சந்தேகபடுவான் – குறை இல்லை – திருந்தினால் நிச்சயம் அவனை காப்பாற்றுவோம் 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0167079
Visit Today : 12
Total Visit : 167079

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories