திருக்குறள் 5 & 6 மனித உடம்பு கொங்கணர் கவி – பெண்களை பார்க்க மாட்டேன் – பொறி புலன் அடக்கினாலும் – பொய்யை தீர்க்க முடியுமா – உடம்பில் எது பொய் எது மெய்

திருக்குறள் 5 & 6 மனித உடம்பு கொங்கணர் கவி – பெண்களை பார்க்க மாட்டேன் – பொறி புலன் அடக்கினாலும் – பொய்யை தீர்க்க முடியுமா – உடம்பில் எது பொய் எது மெய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Benifishers

0171984
Visit Today : 226
Total Visit : 171984

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories